medyauzmani.com
Yanyana TDK’ye Göre Doğru Yazılışı – Evden Para Kazanma

Yanyana TDK’ye Göre Doğru Yazılışı

“Yanyana” kelimesi Türkçe diline geçmiş bir kelime olup yan anlamına gelirken, “yana” eklemi “yanlarında, yanında” anlamına gelir. Türkçede yan anlamındaki “yan” kelimesine “a” eklenerek oluşturulmuş bir kelime olup birleşik bir sözcüktür.

“Yanyana” kelimesi genellikle iki veya daha fazla nesnenin veya kişinin birbirine yakın, bitişik, yan yana, paralel olarak bulunması durumunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Masa ve sandalyeler yanyana dizildi” ya da “İkiz kardeşler yanyana oturuyorlar” gibi cümlelerde kullanılır.

Etimolojik olarak, “yana” kelimesi “yan” kökünden türetilmiş olup Türkçe’de çok eskilere dayanan bir köke sahiptir. “Yana” kelimesi, Orta Türkçe’de “yan, yanında, yanıbaşında” anlamında kullanılıyordu. “-a” eklemi de yer bildiren bir ek olup bu ek, “yana” kelimesini genellikle yer bildiren diğer kelimelerle birleştirerek kullanılır.

Türkçede “yanyana” kelimesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin, nesnelerin veya kişilerin bir arada duruş şeklini, dizilişini, yönünü belirtmek için kullanılır. Ayrıca, ilişkili veya birlikte yapan nesneleri anlatmak için de kullanılabilir. “Yanyana” kelimesi genellikle edebi, günlük konuşma ya da yazılı metinlerde sıkça kullanılmaktadır. Biri ötekinin yanında olarak; borda bordaya anlamına gelir. 
Birbirinin yanında olan demektir.

Sayrımsamak işi; temaruz anlamına gelir. Bu kelime genellikle yan yana şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yanyana şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yan yana (Yanlış kullanım)

yanyana ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

      “Hiçbir yerde yan yana gelmedik.” – Adalet Ağaoğlu

      “Burada, yan yana iki odamız vardı.” – Ayla Kutlu

Diğer Doğru Yazımlar

  • Sınaat Zanaat demektir. Türkiye’de ve dünyanın diğer bölgelerinde […]
  • Manihaizm Manicilik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çorum Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden biridir. […]
  • Mikroekonomi Ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri […]
  • Ne zaman? Bir olayın gerçekleşeceği vakti sormak için kullanılır. Ayrı […]
  • Kilometrekare Kenarları birer kilometre uzunluğunda olan bir karenin alanına […]
Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın