medyauzmani.com
Bütçeden aslan payı eğitime gidiyor – son haberler – Evden Para Kazanma

Bütçeden aslan payı eğitime gidiyor – son haberler

Aslıhan Altay Karataş / ANKARA – Oktay’ın bütçe rakamlarının önemli ayrıntılarını açıkladığı toplantıda geleneksel bütçe bağlama töreni de yapıldı. Oktay, Meclis’teki bütçeyi şöyle özetledi:

Türkiye Yüzyıl Kat: 2023 bütçesi, AKP hükümetlerinin yirmi birinci bütçesi ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrası hazırlanan beşinci bütçedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan, aynı zamanda etkileyici bir bütçe olan 2023 bütçesi, Türk yüzyılında bir mihenk taşı olacaktır.

565 milyar liralık faiz gideri: 2023 yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira, bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3,5 olması bekleniyor. Personel giderleri 1 trilyon 102,7 milyar, mal ve hizmet alımları 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar ve faiz giderleri 565,6 milyar lira oldu.

Eğitim payının yüzde 14,5’i: 2023’te milli eğitim bütçesini 435 milyar liraya çıkardık. Yüksek öğretimi de dahil ettiğimizde 2023’te eğitim bütçemiz 649,8 milyar lira. Merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı yüzde 14,5 ile eğitime ayırıyoruz. Merkezi yönetim bütçesinden 307 milyar lira, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291,5 milyar lira, yükseköğretim kurumlarındaki sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15,5 milyar lira tahsis edildi. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarının döner sermayeleri ile SGK’dan ödenecek sağlık harcamaları dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 696,8 milyar lirayı buluyor.

Sosyal harcamalara yüzde 5,8: 2023 bütçemizde sosyal harcamalara ayırdığımız kaynak 258.4 milyar lira. Bu miktar 2023 bütçesinin yüzde 5,8’ine denk geliyor, sosyal konut finansmanını desteklemek için 10 milyar lira ayırdık.

karadeniz gazı Karadeniz bölgesinde keşfedilen doğalgazı 2023 yılının ilk aylarında yerli ve milli imkanlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Enerji alanında 600 milyar katkı: Devlet olarak enerji kullanımında vatandaşlarımızın yanındayız. 2023 bütçesinde enerji sübvansiyonlarının yükü yaklaşık 600 milyar lira. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sonucunda 300 milyar TL vergiden muaf tutuldu. Sosyal devlet ilkesine göre 2023 yılı bütçemizde toplumun kesimlerine yaptığımız refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 200 milyar lirayı buluyor. Bu miktar bütçenin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül etmektedir. 2023’te bütçemizin 142.9 milyar lirasını tarıma ayırdık. 54 milyar lirayı tarımsal destekleme programlarına, 40,4 milyar lirayı tarım sektörüne yönelik yatırım kredilerine, 48,5 milyar lirayı tarım kredilerini destekleme, müdahale alımları, devlete ait tarım işletmelerinin finansmanı ve ihracat desteği için ayırdık.

Savunmada 468 milyar lira: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi özel sektörle birlikte sürdürüyoruz. Reel sektörü desteklemek için bütçemizden 145,4 milyar TL ayrılması bunun bir göstergesidir. Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na tahsis edilen kaynaklar da dahil edildiğinde, 2023 yılında savunma ve güvenlik sektörüne 468,7 milyar lira tahsis edilmesi bekleniyor. Büyükşehir belediyelerimize, diğer belediyelerimize ve özel bölge belediyelerimize ayırdığımız toplam kaynağı artırdık. yüzde 49,1 oranında artarak 401,1 milyar liraya ulaştı.

Orman koruma tahsislerinin artırılması: Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programı kapsamında tahsis ettiğimiz kaynağı bir önceki yıla göre yüzde 154,9 artırarak 406 milyar 535 milyon liraya çıkardık. İstihdam programı için ayrılan ödeneği %63,7 artırarak 100 milyar 403 milyon liraya çıkardık. Kadınları Güçlendirme Programı’na taahhüt ettiğimiz kaynakları bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artırarak 2 milyar doların üzerine çıkardık. Çocuk Koruma ve Gelişim Programı’na ayırdığımız kaynağı yüzde 45,4 artırarak 10 milyar 985 milyon liraya çıkardık. Hukuk ve Adalet Programına ayrılan ödeneği yüzde 65,1 artırarak 79 milyar 436 milyon liraya çıkardık. Orman ve Doğayı Koruma Programı için ayrılan ödeneği bir önceki yıla göre yüzde 76 artırarak 10 milyar 210 milyon liraya çıkardık.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın